top of page

ANDERS HOLMBERG

Förändringsledare, organisations- och processutvecklare

UNIVERSITETSEXAMEN

  1. Civilingenjörsexamen i datateknik    Linköpings universitet    2000-2006    Examensarbete

  2. Kandidatexamen i sociologi              Stockholms universitet   2016-2018    Examensarbete

TIDIGARE ANSTÄLLNINGAR

2016 - nu       ERNA AB                          Förändringsledare / ledarskapskonsult
2011 - 2016   Softhouse Consulting      Förändrings-/projektledare
2011 - 2011   Netlight Consulting         Kravutforskning IT-projekt
2006 - 2011   Saab Aerosystems           Systemutvecklare

ERFARENHET INOM FÖRÄNDRINGSLEDNING

Organisationsutveckling (agil coach) (2019-21)​

E-Hälsomyndigheten, Kalmar

Utvecklar organisationen som utvecklar produkten Nationell Läkemedelslista. Detta genom att implementera lämpliga delar ur SAFe och förstärka befintliga delar ur PPS och pm3, utan att processkonflikter uppstår. Påverkan berör ca 100 personer.

Förändringsledare metod och kultur (2014-17)

Arbetsförmedlingen IT, Stockholm

Stöd att ändra kultur och metoder från beställar-styrd och fasbaserad utveckling till kompetensbaserat samarbete, självledarskap och agil utveckling. Förändringen omfattade ca 500 personer.

Förändringsledare synliggöra information (2014)

CertusTech, Stockholm

Stöd att synliggöra och kommunicera planer och produktinformation effektivare med partners och leverantörer.

Förändringsledare bättre samarbete (2013)

Ericsson, Lund

Stöd att ändra från ensamarbete till funktionslevererande arbetslag. 16 nya arbetslag skapades och tillit och samarbetsmetoder byggdes upp.

Förändringsledare bättre samarbete (2013)    

ABB, Västerås

Stöd att återinföra funktionslevererande arbetslag och att öka samarbete mellan arbetslagen samt mellan arbetslag och beställare. 

Förändringsledare lean-införande (2012-13)    

TeliaSonera, Stockholm

Stöd att öka samarbetet över leveransflödet, att införa gemensam planering och ständiga förbättringar. Detta genom utbildning och träning i arbetssätt och kultur baserad på lean och agile.

ERFARENHET INOM SYSTEMUTVECKLING

Utvecklingsledare och testning (2012-13)

Innovationsbron, Stockholm

Samordning av uppdatering av befintligt webbsystem med stöd av utvecklare off-site.

Behovsutforskning, kravanalys och testansvarig (2011)

EasyPark, Stockholm

Kravanalys och testning vid framtagning av nytt backend-system för komplexa beräkningsstrukturer vid parkering via mobiltelefon.

Teamledare, scrum master, projektledare (2006-11)

Saab Aerosystems, Linköping

Ledande roller vid framtagning av flygande mjukvara samt kontroll av obemannade farkoster. Teamledare och scrum master för ca 10 personer i två år. Projektledare och integrationsledare för ca 15 personer i fyra olika företag.

Arkitekt, utvecklare och utvecklingsledare (2006-11)

Saab Aerosystems, Linköping

Utvecklade planeringssystem (AI) för självflygande och självstyrande (autonoma) farkoster samt samarbete mellan dessa. Ansvarig för arkitektur och utveckling av autonomienheten i flygplanet Neuron. Delarkitekt för prototypsystem att fjärrstyra civila flygplan från stridsflygplan i händelse av kapning.

ERFARENHET INOM PEDAGOGIK

Matte-NO-lärare högstadiet (2018)

Snäckebacksskolan, Ronneby

Berikande sabbatsår som vikarierande lärare för fem klasser i matematik, biologi, kemi och fysik för årskurs 7 till 9.

Metod- och samarbetsutbildning, Stockholm (2011-17)

Softhouse Education & LearningTree, Stockholm 

Utbildat ca 2000 personer i agile, lean, scrum och kanban i halvdags- till tvådagars-utbildningar.

UTBILDNINGAR

2020, Certified SAFe 5 (Scaled Agile Framework) Program Consultant, Scaled Agile

2019, Implementing SAFe 4.6 (Scaled Agile Framework), Carl Starendal, Stockholm

2019, Leading SAFe 4.5 (Scaled Agile Framework), Dean Leffingwell (online)

2018, Maps of Meaning - The Architecture of Belief, Jordan B Peterson (online)

2018, FUGL- Fördjupad utveckling av grupp och ledare, Försvarshögskolan

2017, Nordic Men’s gathering - Ängsbacka
2017, No Mind Festival - Ängsbacka
2015, UGL - Utveckling av grupp och ledare - Gällöfsta Perlan
2014, Master Class Business Model Generation - Alexander Osterwalder, Berlin
2013, Master Class Advanced Agile, Alistair Cockburn & Henrik Kniberg
2011, Certified Product Owner - Softhouse Education
2011, Certified Scrum Master - Softhouse Education
2010, Självkännedom och personlig utveckling - Saab Group
2010, Studieresa av lean i Japan och Toyota, Saab Tryggve Holm Stipendie
2009, Ledarskap för icke-chefer, Saab Group
2008, Personlig utveckling    Reframe
2008, Certified Software Tester SSTS/ISTQB, Combitech
2007, Certified English, Cambridge University
2006, Retorik inför publik, Peter Haraldsson

TAL OCH SKRIFT

  • Svenska (moderspråk)

  • Engelska (flytande)

  • Tyska (viss förståelse)

bottom of page